Behandling

Terapi hos mig kan være mange ting og derfor spænder min terapi bredt.

Udover min almindelig universitetsuddannelse har jeg blandt andet fordybet mig i metakognition og naturterapi, hvilket jeg beskriver nedenfor. Ligeledes er jeg begyndt at inddrage meget mere fokus på kroppen, da den ofte også skal balanceres, førend der sker en mental forløsning og /eller balancering. Jeg er som noget nyt begyndt at inddrage klangmassage i denne kropslige afbalancering. 

Nedenfor uddyber jeg nogle af de former for terapi, som jeg kan inddrage i hjælpen til dig:

Behandling

Terapi hos mig kan være mange ting og derfor spænder min terapi bredt.

Udover min almindelig universitetsuddannelse har jeg blandt andet fordybet mig i metakognition og naturterapi, hvilket jeg beskriver nedenfor. Ligeledes er jeg begyndt at inddrage meget mere fokus på kroppen, da den ofte også skal balanceres, førend der sker en mental forløsning og /eller balancering. Jeg er som noget nyt begyndt at inddrage klangmassage i denne kropslige afbalancering. 

Naturterapi

Naturterapi kan være mange ting. Jeg inddrager naturen i samtalerne på følgende måder:

Vi lader naturen påvirke vores nervesystem, så der indtræffer mere ro i krop og sind. Vi tager samtalerne i den smukke natur omkring Fredericia, hvor vi afholder samtalerne gående.

Vi kan inddrage naturelementer, og derfor kan naturterapi blive en mere kreativ indgangsvinkel til de psykiske problematikker. Når vi bruger naturen til at afspejler det, der foregår indeni, kan der skabes kontakt med nye følelser, tanker og erkendelser.

Gode problematikker at arbejde med i naturen er:

Stress, angst og depression

Selvværdet og andre psykiske begrænsninger

Traume og andre oplevelser, du oplever at være i tæt kontakt med

 

Gåtur ved stranden - naturterapi

Klangmassage

Jeg blev færdiguddannet som Peter Hess klangmassør i august 2022. Det betyder, at jeg tilbyder denne massageform sammen med terapi. 

Klangmassage er brugen af de dybe lydsvingninger fra særlige klangskåle, der påvirker kroppens celler, nervesystem og hjernebølger.

Et nervesystem, der længe har været i ubalance ift. stress, angst eller depression har ubalancer i det parasympatiske nervesystem (ro og hvile-systemet). Ubalancer kan sætte sig både kropsligt, hvor du har svært ved at falde i søvn, fordøje og har en underliggende kropslig uro men  det kan også mærkes mentalt, hvor du måske har svært ved at stoppe dine tanker og finde mentalt ro.

Når vi bruger klangmassage kan vi balancere dit nervesystem igen. Derved kan du opnå en bedre søvn, fordøjelse og ro i krop og sind.

 

Terapaut Rikke Rodam der står ved gang system i baghaven

Metakognition

At arbejde metakognitivt er, at du forstår, at du ikke er lig med dine tanker, men at du er en, der tænker.

At du ikke er lig med dine følelser, men du er en, der føler.

Du forstår, at dine følelser er påvirket af din måde at tænke på.

Det essentielle ved metakognition er at få bedre kontrol over tanker og få strategier, så du kan bevæge dig væk fra uhensigtsmæssige tanker (og derved følelser) og lade dette fylde mindre i livet.

På den måde kan du slippe fri af nogle af disse mentale begrænsninger.

Det er det, du kan lære og træne ved metakognitiv terapi.

Natur terapi med en samtale ved stranden

Psykosomatik

Jeg bevæger mig i retningen af at integrere hele mennesket og derved menes både sindet og kroppen. 

Jeg arbejder med, hvordan vi kan have fokus på de psykologiske samtaler samtidig med, at vi igangsætter den selvhelbredende krop.

Det kræver måske fokus på kropslige øvelser, meditationsteknikker, åndedrætsteknikker, motion, kosttilskud eller kostændringer for at nævne nogle af de områder, der kan bringes i fokus.

Især er jeg blevet begejstret for at bruge klangmassage til denne kropslige forløsning.

Jeg bestemmer ikke, hvilke områder, der kan ændres og påvirkes, men vi udvælger dem sammen og udforsker, hvordan disse ændringer kan påvirke dig som helhed.

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål:

Kontakt

Psykiske problematikker

Her kan du læse mere om de psykiske problematikker, som jeg har erfaring med:

Psykiske problematikker

Behandlingsformer

Her kan du læse mere om min behandling:

Behandlingsformer

Priser og booking

Her kan du læse mere om priser og booke en tid:

Priser og booking

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort